سلام مشاور

تحصیلی،پاسخ به پرسش های دینی و پاسخ به سوالات و ابهامات ریاضی

سلام مشاور

تحصیلی،پاسخ به پرسش های دینی و پاسخ به سوالات و ابهامات ریاضی

به نامش و به یادش

دوستان عزیز! همسنگران عرصه جهاد علمی

سلام

من یک افسر جوان جنگ نرم هستم  دارای مدرک دکترای ریاضی محض گرایش آنالیز و در حال حاضر به عنوان مدرس مدعو گروه ریاضی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد و  عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان مشغول به تدریس و پژوهش می باشم. امیدوارم بتوانیم  در دوستی با خدا عالمانه  بیندیشیم و عاشقانه عمل کنیم.